Üyelerimizin Araştırma Alanları ve Yayınları

MERKEZ ÜYELERİNİN CİNSİYET ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ARAŞTIRMA ALANLARI VE YAYINLARI

 

 

Yrd. Doç. Dr. Aslı Şimşek

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku/ Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

0312 586 8532

Yayınlar:

·       A. Aslı Şimşek, R. Volkan Öner (2015), Türkiye’de Hegemonik Erkeklik: Medyada ve Hukukta İzler, Dönüşümler ve Olasılıklar, Global Media Journal Türkçe versiyonuCilt: 6, Sayı: 11, pp. 447-477.

·       A. Aslı Şimşek, R. Volkan Öner (2013), Medyanın Olumsuz İnşasına Karşı Feminizmi Yeniden Konumlandırmak: Marka Değer Yönetimi Bağlamında Bir İmaj Çalışması, 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Antalya, pp. 369-383.

·       A. Aslı Şimşek (2013), Türkiye'de Modernleşme Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları, Atılım Üniversitesi Yayınları, pp. 50 – 66.

·       A. Aslı Şimşek (2011), “Türk Modernleşmesinde Kadının Konumu ve Etkisi”, Woman 2011 - 4.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ‘Kadın’ Sempozyumu (4th International ‘Women’ as a Category of Science Symposium), Bildiriler Kitabı, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Malatya, Cilt: 1, Özel Sayı, pp. 597-608.

 

Projeler:

·       ATÜ- LAP- C- 1516- 02/ “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs” (Gönüllü Danışman)

Dersler:

·       HUM 211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları- Güz Dönemi (Koordinatör)

Akademik, Bilimsel ve Kültürel Çalışmalar:

·       (Damla Songur ile birlikte), “Atılım Üniversitesi ile Dünyayı Eşitliğe Boyamak İçin Bir Adım: Kadın Dostu Kampüs”, Atölye Çalışması- Ankara Marka Festivali, Congresium, 14 Aralık 2016.

·       A. Aslı Şimşek, “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ve Feminist Yöntem”, KASAUM- ETPO Akran Eğitimi Seminer Çalışması, 2 Kasım 2016.

·       (Damla Songur ile birlikte), “Vivianne Amsalem’in Boşanma Davası ve Adalete Erişim Hakkının Cinsiyet Eşitsizliği ile İlişkisi”, Hukuk ve Sanat Topluluğu Atölye Çalışması, 3 Aralık 2015.

·       “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” Paneli, Atılım Üniversitesi KASAUM, 25 Kasım 2015 (Düzenleyici)

·       “Sadece Kadın Değil İnsan” Paneli, Atılım Üniversitesi KASAUM, 11 Mart 2015 (Düzenleyici)

·       A. Aslı Şimşek (2014), Erkekliğin Hegemonyasında Hukuk ya da Faik İrfan Elverir, Varlık DergisiAğustos Sayısı, pp. 8-11.

·       A. Aslı Şimşek, “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde Namus Kavramı: Asılacak Kadın”, Kadın Edebiyatçılar Gözünden Hukuk ve Toplum, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 30 Mayıs 2014.

·       A. Aslı Şimşek (2013), ”Namus İlmiği ile Asılacak Kadın”, Toplumsal Cinsiyet Çerçevesinde Namus, Bellek ve Kıskançlık Paneli, Atılım Üniversitesi, 8 Mart , Ankara.

·       A. Aslı Şimşek (2013), Kadın ve Çocuk Yoksulluğu Bağlamında Orhan Kemal: Murtaza Romanı, Ankara Hukukta Orhan Kemalli Günler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara.

·       A. Aslı Şimşek (2010), “AİHS’de Kadına Karşı Ayrımcılık Yasağı”, Kadına Karşı Ayrımcılık Açıkoturumu, Atılım Üniversitesi, 8 Mart.

Araştırma Alanları:

·       Kapsayıcı Feminizm

·       Kadının İnsan Hakları

·       Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

·       Eleştirel Erkeklik Çalışmaları

·       Refah Devleti ve Kadın

 

 

Öğr. Gör. Damla Songur

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk/ Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

0312 586 8525

 

Yayınlar:

·       “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Üniversitelerin Çarpan Etkisi”, Toplumsal Cinsiyet ve Kent- Mekân Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara 2017, s. 467- 483.

·       “Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Önemi: Atılım Üniversitesi Örneği” Herkese Bilim Teknoloji Dergisi, 03.02.2017, S. 45.

·       “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs”, Cumhuriyet Gazetesi Herkese Bilim Teknoloji Dergisi, 01.07.2016, S. 14.

·       “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet”, İz Dergisi 2011, S. 14, s. 24- 25.

Projeler:

·       ATÜ- LAP- C- 1516- 02/ “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs” (Danışman)

Dersler:

·       HUM 211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları- 2016- 2017 Bahar Dönemi

Akademik, Bilimsel ve Kültürel Çalışmalar:

·       “Üniversite Ortamında Cinsiyete Dayalı Şiddet”, Gündem Kadın Sempozyumu, TED Üniversitesi, 28.11.2017.

·       “Ticaret Hukuku ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi”, Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hukuk Dersi, 30 Mart 2017.

·       (A. Aslı Şimşek ile birlikte), “Atılım Üniversitesi ile Dünyayı Eşitliğe Boyamak İçin Bir Adım: Kadın Dostu Kampüs”, Atölye Çalışması- Ankara Marka Festivali, Congresium, 14 Aralık 2016.

·       “Cinsiyetçilik ve Cinsiyete Dayalı Şiddet”, KASAUM- ETPO Akran Eğitimi Seminer Çalışması, 2 Kasım 2016.

·       (A. Aslı Şimşek ile birlikte), “Vivianne Amsalem’in Boşanma Davası ve Adalete Erişim Hakkının Cinsiyet Eşitsizliği ile İlişkisi”, Hukuk ve Sanat Topluluğu Atölye Çalışması, 3 Aralık 2015.

·       “Fotoğraflarla Farkındalık: Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi”, Hukuk ve Sanat Topluluğu Atölye Çalışması, 16 Ekim 2014.

·       ”Hukuka Vizörden Bakmak: Fotoğraflarla Kadın ve Hakları”, Hatay Barosu 69. Kuruluş Yıldönümü Hukuk ve Sanat Paneli, 21 Aralık 2012.

 

Araştırma Alanları:

·       Kapsayıcı Feminizm

·       Kadının İnsan Hakları

·       Cinsiyetçilik ve Cinsiyete Dayalı Şiddet

·       Engelli Çalışmaları

·       Çocuk Çalışmaları

·       Online Feminizm

·       Ticaret Hukuku ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi

·       Mekân ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi

 

 

Yrd. Doç. Dr. Nil Demet Güngör

İşletme Fakültesi

İktisat

0312 586 8649

 

Yayınlar:

·       Tansel, A. & Güngör, N.D. (2016) “Chapter 3: Gender Effects of Education on Economic Development inTurkey,” Women, Work and Welfare in the Middle East and North Africa içinde, der. Nadereh Chamlou & Massoud Karshenas, 57-86. London: Imperial College Press. [Tansel & Güngör (2013) çalışmasının kısaltılmış versiyonudur.]​​

·       Güngör, N.D. (2014) “The Gender Dimension of Skilled Migration and Return Intentions,” Davetli Konuşma, Harnessing knowledge on the migration of highly skilled women: An expert group meeting, International Organization for Migration and OECD Development Center, Geneva, Switzerland, April 3-4, 2014.  https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_oecd_gender.pdf

·       Tansel, A. & Güngör, N.D. (2013) “Gender Effects of Education on Economic Development in Turkey,” Journal of Economic Studies, 40(6), 794-821.

Projeler:

·       2006 GERPA Research Competition Grant, Gender Economic Research and Policy Analysis Initiative, Egypt, “Gender Effects of Education on Economic Growth in Turkey,” tamamlandı.

 

 

Yrd. Doç. Dr. Elif Eşiyok Sönmez

İşletme Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

 

0312 586 8608

Yayınlar:

·       Aesthetic product advertisements on the construction of woman body as a consumption object: An example of Cosmopolitan Magazine, International Journal of Human Sciences12, (2015).

·       A Content Analysis of Aesthetic Product Advertisements in Magazines, International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, (2016),

 

 

Öğr. Gör. Seçil Toros

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

0312 586 8794

 

Akademik, Bilimsel ve Kültürel Çalışmalar:

·       Poster Tasarımı Çalıştayı: Sosyal Sorumluluk Afişi', Atılım Üniversitesi, KASAUM bünyesinde, 9 Kasım 2016.

 

Ar. Gör. Yiğitcan Çankaya

Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

0312 586 8258

 

 

Yayınlar:

  • Yiğitcan Çankaya, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs Proje Sunumu”, TED Üniversitesi III. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi, Ankara (Mayıs 2017)

Projeler:

  • Araştırmacı öğrenci olarak: ATÜ- LAP- C- 1314- 04 “Hukuk Kavramlarının İçselleştirilmesinde Sanatın Rolü: Ayrımcılık Yasağı Kavramı Üzerine Bir Bilinç Yaratma Çalışması”
  • Araştırmacı öğrenci olarak: ATÜ-LAP-C-1516-02 kodlu”Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs”
  • ATÜ-LAP-C “Eşitlikte Atılım: Kampüste Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması ve Cinsiyete Dayalı Şiddetle Etkin Mücadele” (Eş Danışman)

Akademik, Bilimsel ve Kültürel Çalışmalar:

  • Yiğitcan Çankaya, “Notalar Arasında Kadın: Müzik Endüstrisinde Cam Tavan”, Konferans Tebliği,  Editörler: Aslı Şimşek, Damla Songur, 8 Mart 2016, Atılım Üniversitesi, Ankara
  • Yiğitcan Çankaya, “Güldünya’nın Şarkısı”, II. Hukuk ve Sanat Günleri, Editörler: Aslı Şimşek-Damla Songur, 4 Mayıs 2016, Atılım Üniversitesi, Ankara
  • Yiğitcan Çankaya, “Engelli Ayrımcılığına Karşı Medya Dili Kılavuzu” Arama Toplantısı, Engelli Kadın Derneği, 1 Mart 2017, Holiday Inn Hotel, Ankara
  • Yiğitcan Çankaya, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs Proje Sunumu”, III. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi, 6 Mayıs 2017, TED Üniversitesi, Ankara
  • Yiğitcan Çankaya, AKDAM (Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği) ve Engelli Kadın Derneği Projesi “Ayrımcılık: Engelli Kadınlara Hak Temelli Aktif Destek” Kapanış Toplantısı, 12-13 Ağustos 2017, Haymana Grannos Hotel, Ankara
  • Yiğitcan Çankaya, “Mobbing ve İşyerinde Kadına Yönelik Şiddet”, GÜNDEM Kadın Sempozyumu, 29 Kasım 2017, TED Üniversitesi, Ankara

Araştırma Alanları:

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

LGBTI+ Çalışmaları

Kapsayıcı Feminizm

Kadının İnsan Hakları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Toplumsal Cinsiyet