Projelerimiz

Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin işbirliği ile kadın sorunlarına karşı toplumsal duyarlılık geliştirme amacına bağlı olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında hedeflerinden biri de projeler üreterek kadının statüsünün iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

Bu kapsamda, merkezimiz üyelerinden Öğr. Gör. Damla Songur ve Ar. Gör. Erhan Küçük'ün danışmanlığını üstlendiği, Öğr. Gör. Dr. Aslı Şimşek'in gönüllü danışman olarak katkı sunduğu  ATÜ- LAP- C- 1516- 02 kodlu "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs" projesi 2015- 2016 süresince yürütülmektedir.

Diğer yandan merkezimiz üyesi Öğr. Gör. Aslı Şimşek girişimiyle dezavantajlı grupların sosyal korunmasının sağlanmasını amaçlayan ve üç yıllık bir süreç öngören Avrupa Komisyonu programı (The European Programme for Employment and Social Innovation "EaSI" 2014-2020) çerçevesinde yürütülecek proje için KASAUM, proje ortağı yerel yönetimlerle birlikte proje ortağı olmak için başvuruda bulunmuştur.