Faaliyetlerimiz

AKADEM

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, öncelikli olarak, Üniversite’mizin öğrencilerinin cinsiyet eşitliği ilkesini algılamalarına ve bu konuda farkındalık kazanmalarına yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Bu bağlamda Merkezin en önemli hizmetlerinden biri AKADEMi (Atılım Üniversitesi Kadınlara Destek Merkezi) hukuksal destek vermek üzere faaliyete geçirmesidir.

- Kadınların kadın oldukları için yaşadığı ayrımcılık ve şiddet ya da buna yönelik tehlike karşısında kadınlara yol göstermeyi, bu çerçevede hukuksal destekte bulunmayı görev olarak üstlenmektedir.

- Özellikle üniversitede öğrenim gören kadın öğrencilerin yaşadığı taciz de içinde olmak üzere şiddet, ayrımcılık gibi kadın hakları ihlalleri konusunda öğrencilere yol göstermeye önem vermektedir.

- Hukuksal destek, kadınların kendilerine ilişkin hukuksal durumu görmelerine yardımcı olmayı, haklarını anlatmayı ve ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmeyi ifade etmektedir. Başvuranlara ait kişisel bilgiler ifşa edilmemekte ve kişisel veri gizliliğine saygı duyulmaktadır.

 

TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN HAKLARI LİSANS DERSİ

  • 2011-2012 Güz döneminden bu yana “ASEL 203 kodlu Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları” adlı bir ders tüm Üniversite’ye Seçmeli Dersler kapsamında açılmaktadır. Farklı fakültelerin öğretim üyeleri tarafından verilen bu dersin amacı, interdisipliner bir alan olan kadın çalışmaları alanında tüm üniversitedeki konuya ilgi duyan öğrencilere biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farkı öğreterek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Ders içerikleri, konusunda uzman akademisyenlerce, hem kuramsal ve hem de pratik açıdan ele alınarak verilmekte ve  güncel gelişmelere değinilerek, öğrencilerin tartışmalara aktif katılımı sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için Bknz. http://kasaum.atilim.edu.tr/asel203

 

YAYINLAR

  • Kitap: Ed: L. Gültekin, G. Güneş, C.Ertung, A.Şimşek, 2013. Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara: Desen Ofset A.Ş.(Detaylı bilgi için Bknz. http://kasaum.atilim.edu.tr/yayinlar 
  • Hakemli dergi özel sayı: 2011 yılında Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kadın Özel Sayısı yayımlanmıştır.

 

DİĞER FAALİYETLER

 

Bunlar merkez adına gerçekleştirilen konferans, panel benzeri diğer faaliyetlerdir. Detaylı bilgi için Bknz.http://kasaum.atilim.edu.tr/etkinliklerimiz

 

MERKEZ ADINA KATILIMLAR

 

Bunlar kadın çalışmaları ve projeleri yürüten Bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşların düzenledikleri toplantı, panel ve konferans benzeri etkinliklere KASAUM’u temsilen katılımlardır. Detaylı bilgi için Bknz. http://kasaum.atilim.edu.tr/merkez-adina-katilimlarimiz