KASAUM Başarıyı Paylaşım Programı Başvuru Şartları

KASAUM Başarıyı Paylaşım Programı Başvuru Şartları*:

 

Öğretim elemanlarına ders ve araştırmalarında yardım etmek,

Akran eğitimi vermek ve diğer öğrencilere örnek olmak amacıyla;

 

  • Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)’nin projelerinde çalışmak,
  • KASAUM üyeleriyle işbirliği halinde merkez etkinliklerinin hazırlanmasında görev almak,
  • KASAUM’a ait merkez ofisini aktif hale getirmede görev almak,

      üzere 2016-2017 Güz Dönemi için daha önce toplumsal cinsiyet eşitliği ve/veya kadın hakları konusunda bir eğitim/çalışma/seminere katılmış           olma şartını sağlayan lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabilirler.

 

*Başarıyı Paylaşım Programı genel not ortalaması 2,50 veya daha yüksek olan her öğrenciye gönüllülük esasına göre açıktır. Genel not ortalaması 3,00 veya üzeri olan lisansüstü öğrenciler de programa katılabilirler. Programı bir akademik yıl boyunca en az 40 saat çalışarak başarı ile tamamlayanlara yıl sonunda bir katılım belgesi verilecektir. 40 saatlik süresini başarı ile tamamlayan her öğrenciye akademik dönem sonunda bir Atılım Üniversitesi Başarıyı Paylaşım sertifikası verilecektir. 

 

Başvurular, Doç Dr. Gül Güneş’e, Dr. Aslı Şimşek’e, Öğr. Gör. Damla Songur’a veya Kültür Müdürlüğü’ne yapılabilir.