HUM 211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları Dersi Başarıyı Paylaşım Programı Başvuru Şartları

Öğretim elemanlarına ders ve araştırmalarında yardım etmek,

Akran eğitimi vermek ve diğer öğrencilere örnek olmak amacıyla;

 

  • HUM 211 dersi çalışmalarında Öğr. Gör. Seçil Toros gözetimindeki çalışmalarda dersi alan öğrencilere afiş tasarımı konusunda yardım etmek ve akran eğitimi vermek üzere Grafik Tasarımı Bölümü ve/veya Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri ile,
  • HUM 211 dersi çalışmalarında dersin koordinatörü Dr. Aslı Şimşek’e yardım etmek ve akran eğitimi vermek üzere 2016-2017 Güz Dönemi için daha önce toplumsal cinsiyet eşitliği ve/veya kadın hakları konusunda bir eğitim/çalışma/seminere katılmış olma şartını sağlayan lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabilirler.

 

*Başarıyı Paylaşım Programı genel not ortalaması 2,50 veya daha yüksek olan her öğrenciye gönüllülük esasına göre açıktır. Genel not ortalaması 3,00 veya üzeri olan lisansüstü öğrenciler de programa katılabilirler. Programı bir akademik yıl boyunca en az 40 saat çalışarak başarı ile tamamlayanlara yılsonunda bir katılım belgesi verilecektir. 40 saatlik süresini başarı ile tamamlayan her öğrenciye akademik dönem sonunda bir Atılım Üniversitesi Başarıyı Paylaşım sertifikası verilecektir. 

 

Başvurular, Doç Dr. Gül Güneş’e, Dr. Aslı Şimşek’e, Öğr. Gör. Damla Songur’a veya Kültür Müdürlüğü’ne yapılabilir.