Akademik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı Uygulamaları İçin İlk Örnek: Ankara Üniversitesi

Konferans Adı: “Akademik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı Uygulamaları İçin İlk Örnek: Ankara Üniversitesi”

Konuşmacı: Prof. Dr. Çiler Dursun

Konferans Tarihi, Saati ve Yeri : 13 Mart 2014 saat 14:00, Kırmızı Salon