25 Kasım Haftası KASAUM Kadın ve Göç Konulu Etkinlikler Gerçekleştirdi!

25 Kasım Haftası KASAUM Kadın ve Göç Konulu Etkinlikler Gerçekleştirdi!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü 2017 Etkinlikleri kapsamında, 22 Kasım 2017  tarihinde KASAUM Müdürü Yar. Doç. Dr. Aslı Şimşek moderatörlüğünde yapılan Kadın ve Göç Paneli öğrenciler ve akademisyenlerden büyük ilgi gördü. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yar. Doç Dr. Doğa Elçin ve Ar. Gör. Ogün Aydınlı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Neva Övünç Öztürk ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’ni temsilen Özge Çelebi'nin konuşmacı olarak katıldığı panelde göçmen/mülteci kadınların hakları, kadının uluslararası koruma hukukundaki yeri ve ülkemizdeki güncel durumları masaya yatırıldı.

Göçmen işçi kadınların hukuki durumu ile ilgili bilgi veren Doğa Elçin, bu alanda yaşanan sorunların önüne geçilebilmesi için sektör bazında saha çalışmasının yapılarak, göçmen işçi kadınların ücretleri ve çalışma koşullarına ilişkin projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Uluslararası Koruma kapsamında aile içi şiddet meselesini ele alan Neva Övünç Öztürk, kadınların uluslararası koruma hukukundaki yeri hakkında detaylı bilgiler vererek bu konuda İstanbul Sözleşmesi'nin önemine değindi. Ogün Aydınlı ise kadınların mülteci statüsünden ne şekilde yararlanabileceklerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Belirli bir sosyal gruba mensubiyet kavramının bugüne kadar Türkiye'de hiç değinilmediğini kaydeden Aydınlı, belirli bir sosyal gruba mensubiyet nedeniyle mülteci statüsünün tanınması hakkında bilgiler verdi. Psikolog Özge Çelebi ise Yarının Kadınları'nın Bakışıyla Mülteci Kadınlık başlıklı konuşmasıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan mülteci krizi ile ilgili uygulamada karşılaşılan problemleri ve gelişmeleri aktardı. Bölgedeki mülteci kadınların yeniden hayata kazandırılması için yapılan projelerden bahseden Çelebi, mülteci kadınların çıkardığı Arapça ve Türkçe dillerinde basılacak gazetenin de müjdesini verdi.

22 Kasım 2017 öğleden sonra ise KASAUM’un HUM 211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları dersi kapsamında Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin hazırladığı Yarının Kadınları Kısa filmini izleyen öğrenciler Özge Çelebi ile bir söyleşi gerçekleştirdi.