The European Programme for Employment and Social Innovation "EaSI" 2014-2020 Başvurusu

Merkezimiz üyesi Öğr. Gör. Aslı Şimşek girişimiyle dezavantajlı grupların sosyal korunmasının sağlanmasını amaçlayan ve üç yıllık bir süreç öngören Avrupa Komisyonu programı (The European Programme for Employment and Social Innovation "EaSI" 2014-2020) çerçevesinde yürütülecek proje için KASAUM, proje ortağı yerel yönetimlerle birlikte proje ortağı olmak için başvuruda bulunmuştur. 

Program takvimi kapsamında gelişmeler paylaşılacaktır.