Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları Dersi

Merkezimiz tarafından 2011- 2012 akademik yılından beri her yıl güz döneminde üniversitemizin tüm lisans öğrencilerine açık  Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları dersi seçmeli olarak açılmaktadır. Dersin yürütülmesinde üyelerimizden biri koordinatörlük görevini üstlenirken; tüm üyelerimiz çalışma ve uzmanlık alanları doğrultusunda dersin bir haftasını üstlenmekte; bazı haftalarda ise, üniversitemiz dışından belirlenen konular için alanında uzman konuklar derse davet edilmektedir. 

Ders kapsamında öğrencilerin bilgi ve bilinç düzeylerini yükseltmek amacıyla film gösterimi ve atölye çalışmaları gibi farklı öğretim metodlarına da yer verilmekte; ayrıca öğencilerin öğrendiklerini öğrenci makaleleri veya serbest posterler gibi çeşitli yollarla ifade etmesi desteklenmektedir.

2015- 2016 akademik döneminde öğrencilere, ders başarısından ayrı olarak katılım ve sosyal durumlarına bağlı olarak katılım belgesi de verilmeye başlanmış; bu belgelerin çeşitli öğrenci programlarında başvuru ve değerlendirme kriteri olarak esas alınması için üniversitemiz nezdinde düzenlemeler yapılmıştır.