Yarının Kadınları Film Gösterimi ve SöyleşiBizim Evde Cinsiyetçilik Yok! Atölye ÇalışmasıPanel: Flört Şiddetine Karşı Biz De Varız!Kadın ve Göç PaneliFlört Şiddetine Karşı Farkındalık Çalışmaları Etkinlik Takvimi

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Birimin Adı ve Kuruluş Tarihi
Atılım Üniversitesi Kadin Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2010 
 
Bağlı Olduğu Birim
Rektörlük
 
Birim Yöneticisi ve Ünvanı
Yrd. Doç. Dr. A. Aslı Şimşek, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, asli.simsek@atilim.edu.tr
 
Hakkında
Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), Rektörlüğe bağlı bir araştırma merkezi olup, amacı üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin işbirliği ile kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmektir. Merkezin hedefi çeşitli alanlarda (sosyoloji, psikoloji, hukuk, siyaset, ekonomi ve edebiyat) yapılan cinsiyetle ilgili çalışmaları hem izlemek hem de bu alanlarda yeni çalışmalar ve projeler üreterek toplumsal cinsiyet eğitliğinin sağlanması ve kadının statüsünün iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu nedenle, cinsiyet eşitliği ilkesinin herşeyden önce, toplumun tüm katmanlarına yayılması gerekliliğinden yola çıkarak kadınların ve erkeklerin, özellikle de gençlerin bu konudaki farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunmak merkezimizin en önemli hedefidir.