2017- 2018 Güz Ders İçeriği

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

HUM 211 TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN HAKLARI *

2017-2018 GÜZ DÖNEMİ

 

Ders Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Dr. Aslı Şimşek (Ders, KASAUM-Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi- öğretim elemanları/uzmanları ile birlikte yürütülmektedir.)

Derse kayıt yaptıran veya yaptırmayı planlayan öğrenciler, dersle ilgili sorularını ve önerilerini dersin koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Aslı Şimşek’e iletebilirler (Ofis: Hukuk Fakültesi Zemin Kat oda no. Z-17. Ofis tel: 586 8532; e-posta. asli.simsek@atilim.edu.tr)

 

Ders Saati: Çarşamba 15:30-18:20, Ders Yeri: Hukuk Fakültesi Zemin Kat K-1 Sınıfı

 

Yardımcı Kaynaklar:

 

  • Derleme: Editörler: L. Gültekin, G. Güneş, C.Ertung, A.Şimşek. 2013. Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara: Desen Ofset A.Ş. (Açık erişim: http://library.atilim.edu.tr/shares/library/files/TOPLUMSAL%20CINSIYET_BASKI_2013(1).pdf )
  • Hooks, Bell. 2012. Feminizm Herkes İçindir, BGST Yayınları.
  • Arat, Necla. 2010. Feminizmin ABC'si, Say Yayınları.
  • Derleme: Ecevit, Y. ve N. Karkıner (Ed.). 2011. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları içinde, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 23.

 

 

Kredi: 3, ECTS: 4, Kontenjan: 45 kişi

 

Dersin Amaçları

 

- Öğrencilerin biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farkı kavramasını sağlamak

- Öğrencilere toplumsal cinsiyete yönelik araştırma ve kuramlar hakkında aşinalık kazandırmak

- Öğrencilerin toplumsal cinsiyetin etkileri konusundaki bilgi ve farkındalığını artırmak

- Öğrencilerin toplumsal konulara ve olaylara toplumsal cinsiyet perspektifinden yaklaşabilmelerini ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilmelerini sağlamak

- Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olma hedefine yönelik olarak kampüs içi bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmek

 

*: Bu seçmeli ders; Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencilerine açıktır. Hukuk Fakültesi öğrencilerine, Fakültenin kendi uygulaması gereğince açılamamaktadır. Ancak Hukuk Fakültesi öğrencileri de dahil olmak üzere derslere belirli sayıda hafta katılıp dersin gerekliliklerini yerine getiren öğrencilerimize Katılım Belgesi verilmektedir. Bu katılım belgesi Üniversitemizin “İz Bırakan 50 Öğrenci” programı başvuru kriterleri arasında da yer almaktadır. Ayrıca katılım belgesi, öğrencilerimizin CV’lerine ekleyebilecekleri bir belge niteliğindedir.

 

Dersin Gereklilikleri ve Notlandırma

 

1. Her hafta ilgili konu başlığıyla bağlantılı, Moodle’a yüklenecek gazete yazısı, karikatür, fotoğraf vb. materyal

10 puan

 

2.  Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat konulu dersin okumalarının analizi

 

30 puan

3.  Toplumsal Farkındalık Yaratmada Kadın Odaklı Sosyal Sorumluluk Afişlerinin Moodle’a yüklenmesi:  13.hafta/ 6 Aralık 2017 dersi için her öğrenci, kadın sorunlarına odaklı, en az üç afiş getirecektir.

30 puan

4.  Toplumsal Cinsiyet ve kadın konulu filmlerin analizi: 8. Hafta/1 Kasım 2017 tarihli ders haftası ödevi

20 puan

5. 25 Kasım Haftası Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri’ne ve  Üniversite Eğitim Hayatı ve Flört Şiddeti Farkındalık Etkinlikleri katılım

5+5=10 puan (BONUS: her bir ek etkinliğe katılım +2 puan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Moodle’a Görsel, Yazılı veya İşitsel Materyal Yükleme: En az on ayrı haftanın konusu ile ilgili bir gazete haberi, karikatür, fotoğraf veya başka bir görsel, yazılı, işitsel materyali ilgili dersin haftasını takip eden hafta içerisinde bir sonraki dersten önce dersin moodle sayfasına yüklemek (10x1= 10) puan değerindedir.

 

2.  Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat konulu dersin okumalarının analizi: 7. hafta / 25 Ekim 2017 tarihli Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat konulu ders kapsamında okunan eserler değerlendirilip bir rapor halinde Moodle’a yüklenecektir. Doldurulacak rapor formatı Moodle’dan duyurulacaktır. İlgili haftanın dersinde okumalar üzerinden toplumsal cinsiyet tartışılacaktır.

 

3. Toplumsal Farkındalık Yaratmada Kadın Odaklı Sosyal Sorumluluk Afişlerinin Moodle’a yüklenmesi: 

13.hafta/ 6 Aralık 2017 tarihli Dr. Seçil Toros ile yürütülecek ders için her öğrenci, kadın sorunlarına odaklı, en az üç afiş getirecektir. Afişlerin harici bellek ile veya çıktı olarak derse getirilmesi gerekmektedir. Bu afişlerin aynı zamanda dersten önce Moodle’a yüklenmesi gerekmektedir.

 

4.  Toplumsal Cinsiyet ve kadın konulu filmlerin analizi: 8. Hafta/1 Kasım 2017 tarihli ders haftasında Moodle’dan duyurulan film listesinden seçilip izlenen filmin analizi bir rapor halinde 8. hafta Moodle’a yüklenecektir. İlgili rapor formatı Moodle’dan duyurulacaktır.

 

5. 25 Kasım Haftası Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri’ne katılım: Ders kapsamında düzenlenecek Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri’ne katılım halinde toplam 10 puan alınacaktır. Bu etkinlikler ile öğrencilerin, KASAUM ile işbirliği kurmaları, KASAUM’u tanımaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda aktif rol alabilmeleri amaçlanmaktadır.  Öğrencinin, kadına karşı şiddet konusunda ne gibi çalışmalar yapılabileceği vizyonu kazanması ile ayrıca bu konudaki bilincinin artması hedeflenmiştir. Buna ek olarak katılması tavsiye olunan başka etkinlikler olması halinde her bir etkinlik için +2 puan verilecektir.

KATILIM BELGESİ

Dersin gereklerini yerine getirerek en az 10 hafta derse devam etmiş öğrencilere, Rektörlük ve Atılım Üniversitesi Rektörlüğü ve Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) tarafından bir katılım belgesi verilecektir. Bu belgeyi, öğrenciler özgeçmişlerine ekleyebilecekler ve Atılım Üniversitesi’nin “İz Bırakan 50 Öğrenci Programı”na başvurularında kullanabileceklerdir. Katılım Belgesi, eğitim ve iş yaşamlarında öğrencilerimize avantantaj sağlayacaktır.

 

Ders Konularının Haftalara Göre Dağılımı

Hafta

Konu

Dersin Yürütücüsü ve İletişim Bilgileri

1.hafta/ 13 Eylül 2017

Giriş, tanışma ve dersin işleyişi

Başta KASAUM üyeleri olmak üzere derse katkı sunan tüm akademisyen ve uzmanlar

2.hafta/ 20 Eylül 2017

 

Türkiye’de Modernleşme, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları

 Dr. Aslı Şimşek

asli.simsek@atilim.edu.tr

3.hafta/ 27 Eylül 2017

Kadına Karşı Ayrımcılık ve Cinsiyetçilik

 Öğr. Gör. Damla G. Songur

damla.songur@atilim.edu.tr

4.hafta/4 Ekim 2017

 

Medyada Kadın Bedeninin Temsili

Yrd. Doç. Dr. Elif Eşiyok Sönmez

elif.sonmez@atilim.edu.tr

5.hafta/11 Ekim 2017

Kadının İnsan Hakları Yaratıcı Drama Atölyesi

Özge Güroğlu (Drama Lideri)

6. hafta/18 Ekim 2017

Aile İçi Şiddet, Önlenmesi ve Sığınmaevleri

Uzman Sosyolog Dr. Dicle Maybek

dmaybek@gmail.com

7. hafta / 25 Ekim 2017

Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat

Dr. Gökşen Aras

goksen.aras@atilim.edu.tr

8. Hafta/1 Kasım 2017

Film Gösterimi

Dr. Aslı Şimşek

9. hafta/ 8 Kasım 2017

 

Kadın ve Girişimcilik

Dr. Ayşe Kuyrukçu

ayse.kuyrukcu@atilim.edu.tr

10. Hafta/15 Kasım 2017

 

Ayrımcılık Yasağı ve LGBTİ Hakları

Kırmızı Şemsiye Derneği (Kemal Ördek-Tolga Alp Tuneli-Bihter Altay)

(Av. Arzu Şenyurt)

11. hafta/ 22 Kasım 2017

 

25 Kasım Haftası Üniversite Eğitim Hayatı ve Flört Şiddeti Farkındalık Etkinlikleri

Etkinlikler Moodle’dan duyurulacaktır.

12.hafta/ 29 Kasım 2017

 

25 Kasım Haftası Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri

Etkinlikler Moodle’dan duyurulacaktır.

13.hafta/ 6 Aralık 2017

Toplumsal Farkındalık Yaratmada Kadın Odaklı Sosyal Sorumluluk Afişleri

 

Dr. Seçil Toros

secil.toros@atilim.edu.tr

14.hafta/ 13 Aralık 2017

Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bilgi ve Deneyim Paylaşımı

Dr. Aslı Şimşek ve KASAUM üyeleri

15 Aralık 2017

Derslerin Kesilmesi

-

-