2017- 2018 Bahar Ders İçeriği

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

HUM 212 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

2017-2018 BAHAR DÖNEMİ

 

DERS KOORDİNATÖRÜ                  

 • Öğr. Gör. Damla Songur*

         Hukuk Fakültesi Zemin Kat 115 No’lu Ofis

         0312 586 8024

            * ​Derse kayıt yaptıran veya yaptırmayı planlayan öğrenciler, dersle ilgili sorularını ve önerilerini dersin koordinatörü Öğr.Gör. Damla Songur’a                    iletebilirler. 

DERS GÜNÜ ve YERİ

 • Çarşamba 15:30-18:20/ Hukuk Fakültesi Zemin Kat K-1 Sınıfı

DERS DETAYLARI

 • Kredi: 3
 • AKTS/ ECTS: 4
 • Kontenjan: 45
 • Dil: Türkçe
 • Tür: Seçmeli Servis Dersi*
 • Seviye: Lisans (2. Sınıf*)
 • Derse Özgü Çıktılar: Katılım Belgesi**

 

 • Bu seçmeli ders; Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencilerine açıktır. Hukuk Fakültesi öğrencilerine, Fakültenin kendi uygulaması gereğince açılamamaktadır. Ancak Hukuk Fakültesi öğrencileri de dahil olmak üzere her fakülte/ bölümden ve her sınıftan öğrenci derslerin tamamını veya ilgilendiği haftalarını takip edebilir.

 

    * Dersi seçmiş olan veya derse dışarıdan takip eden ve derslere belirli sayıda hafta katılıp dersin gerekliliklerini yerine getiren tüm                        öğrencilerimize Katılım Belgesi verilmektedir. (Aşağıda ilgili başlıkta katılım belgesinin ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.)

DERSİN AMAÇLARI

 • Öğrencilerin biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farkı kavramasını sağlamak
 • Öğrencilere toplumsal cinsiyete yönelik araştırma ve kuramlar hakkında aşinalık kazandırmak
 • Öğrencilerin toplumsal cinsiyetin etkileri konusundaki bilgi ve farkındalığını artırmak
 • Öğrencilerin toplumsal konulara ve olaylara toplumsal cinsiyet perspektifinden yaklaşabilmelerini ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilmelerini sağlamak
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olma hedefine yönelik olarak kampüs içi bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmek

 

KATILIM BELGESİ

Dersin gereklerini yerine getirerek en az 10 hafta derse devam etmiş, dersin ödev ve diğer gerekliliklerini yerine getirerek en az 80 puan almış öğrencilere, Atılım Üniversitesi Rektörlüğü ve Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) tarafından bir katılım belgesi verilecektir. Bu belgeyi, öğrenciler özgeçmişlerine ekleyebilecekler ve Atılım Üniversitesi’nin “İz Bırakan 50 Öğrenci Programı”na başvurularında kullanabileceklerdir. Katılım Belgesi, eğitim ve iş yaşamlarında öğrencilerimize avantaj sağlayacaktır.

 

DERSİN GEREKLİLİKLERİ ve NOTLANDIRMA

 • Ders kapsamında sınav yapılmayacak olup; notlandırma tabloda belirtilen ve devamında açıklanan gerekliliklerin yerine getirilmesine göre yapılacaktır:

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

PUANLAMA

 1. İlk ve son derslere katılım

10 puan (5 puan + 5 puan)

 1. Film değerlendirmesi

15 puan

 1. Lou Andreas-Salomé’un Arayışlar yapıtının okunması (80sayfa)

15 puan

 1. Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları’nın temel kavram ve konularından birinin seçilmesi ve seçilen kavram ve konu için (önceden formatı belirlenmiş) bilimsel poster hazırlanması

40 puan

 1. Her hafta ilgili konu başlığıyla bağlantılı, Moodle’a yüklenecek gazete yazısı, karikatür, fotoğraf vb. materyal

20 puan

 

 1. ​ İLK ve SON DERSLERE KATILIM (10 Puan)

Dersin işlenmesi bakımından önem taşıyan ilk ve son derslere katılımların her biri 5 puan değerindedir.

 1. FİLM DEĞERLENDİRMESİ (15 Puan)

Ders kapsamında her öğrencinin dersin koordinatörü Öğr. Gör. Damla Songur tarafından belirlenen bir film izleyerek; bu filmi feminist bakış açısıyla değerlendirmesi ve verilen film analiz raporunun doldurması 15 puan değerindedir.

Bu çalışma ile öğrencilerin, ders kapsamında öğrendiklerini somutlaştırması amaçlanmaktadır.

 1. LOU ANDREAS-SALOMÉ’UN ARAYIŞLAR YAPITININ OKUNMASI (15 Puan)

Ders kapsamında her öğrencinin Öğr. Gör. Damla Songur ile işlenecek Cinsiyetçilik ve Şiddet dersinden önce yazar

Bu çalışma ile öğrencilerin işlenecek Cinsiyetçilik ve Şiddet dersi öncesinde farkındalık kazanması amaçlanmaktadır.

*Daha önce kitabı okumuş öğrencilere başka kaynak önerilecektir.

Kitabın Künyesi: Arayışlar (Orjinal Adı: Eine Ausschweifung), Lou Andreas-Salomé, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları- Modern Klasikler Dizisi: 83, Basım yılı: 2016, Sayfa sayısı: 80.

 1. BİLİMSEL POSTER HAZIRLANMASI (40 puan)

Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları’nın temel kavram ve konularından birinin seçilmesi ve seçilen kavram ve konu için (önceden formatı belirlenmiş) bilimsel poster hazırlanacaktır. Bu poster ile öğrencilerin bilimsel çalışmayı öğrenmesi ve seçtikleri konuda derinlemesine bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

 1. MOODLE’A GÖRSEL, YAZILI VEYA İŞİTSEL MATERYAL YÜKLEME (20 Puan)

En az on ayrı haftanın konusu ile ilgili bir gazete haberi, karikatür, fotoğraf veya başka bir görsel, yazılı, işitsel materyali ilgili dersin haftasını takip eden hafta içerisinde bir sonraki dersten önce dersin moodle sayfasına yüklemek (10x2= 10) puan değerindedir.

YARDIMCI KAYNAKLAR

 • Ed: L. Gültekin, G. Güneş, C. Ertung, A. Şimşek: Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara 2013. (Açık erişim: http://library.atilim.edu.tr/shares/library/files/TOPLUMSAL%20CINSIYET_BASKI_2013(1).pdf
 • Derleme: F. Berktay, Y. Ecevit vd.: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, 2011.
 • Hooks, Bell: Feminizm Herkes İçindir, BGST Yayınları, 2012.
 • Karınca, Eray: Kız Doğursun Analar (Kadının Eş Şiddetinden Korunması), Bilgi Yayınevi, Ankara 2011.
 • Özdemir, Nadire: İlişkisel Özerklik Bağlamında Evli Birey, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2016.

 

DERS KONULARININ HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI

 

HAFTA/ TARİH

KONU

 

DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ

1. Hafta/ 31 Ocak

Giriş

 

Öğr. Gör. Damla Songur

Atılım Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Kaynaşma Çalışması

Yaratıcı Drama Lideri Özge Yalçın

Bağımsız

2. Hafta/ 7 Şubat

Cinsler Arası Eşitlik- Erkek Egemenliğine Eleştirel Bakış

Prof. Dr. Serpil Sancar

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

3. Hafta/14 Şubat

Toplumsal Cinsiyet ve Eşit İlişkiler

Yrd. Doç. Dr. Aslı Şimşek

Atılım Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

4. Hafta/ 21 Şubat

Yerel Televizyonlarda Kadın Habercilerin Çalışma Koşulları ve Habercilik Mesleğine Bakış Açıları

Prof. Dr. Çiler Dursun

Ankara Üniversitesi

İletişim Fakültesi

5. Hafta/ 28 Şubat

Türcülük, Ayrımcılık ve Cinsiyetçilik

Öğr. Gör. Damla Songur

Atılım Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

6. Hafta/ 7 Mart

Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

 

-

7. Hafta/ 14 Mart

İklim Değişikliği Müzakereleri ve Uluslararası Karar Alma Süreçlerinde Kadın

Uzman Ayşin Turpancı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İklim Değişikliği Dairesi

Türk Siyasetinde Kadın

Psikolog Ela Evliyaoğlu

Ka.Der Ankara

8. Hafta/ 21 Mart

Göç Sürecinde Kadın ve Kız Çocuklarının Korunması

Koruma Sorumlusu Naz Hıdır

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği 

(SGDD-ASAM)

9. Hafta/ 28 Mart

Türkiye'de Feminist Bilgi ve Feminist Politika İlişkisini Sorgulamak

Prof. Dr. Yıldız Ecevit

ODTÜ

Sosyoloji Bölümü

10. Hafta/ 4 Nisan

Üniversitede Cinsel Taciz ve Mobbing

Prof. Dr. Nüket Örnek Büken

Hacettepe Üniversitesi

Tıp Fakültesi

11. Hafta/ 11 Nisan

Ayrımcılık Karşıtı Ders

KAOS GL

12. Hafta/ 18 Nisan

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un Uygulaması

Av. Çiğdem Ceylan

13. Hafta/ 25 Nisan

Engelli Kadınların

Engelli Kadın Derneği

 

14. Hafta/ 2 Mayıs

Dönem Sonu Değerlendirmeleri

Kapanış

Öğr. Gör. Damla Songur

Atılım Üniversitesi

Hukuk Fakültesi