2016- 2017 Güz Dönemi Ders İçeriği

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

HUM 211 TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN HAKLARI *

2016-2017 GÜZ DÖNEMİ

 

Ders Koordinatörü: Öğr.Gör.Dr.Aslı Şimşek (KASAUM-Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi- öğretim elemanları/uzmanları ile birlikte)

Derse kayıt yaptıran veya yaptırmayı planlayan öğrenciler, dersle ilgili sorularını ve önerilerini dersin koordinatörü Öğr.Gör.Dr. Aslı Şimşek’e iletebilirler (Ofis: Hukuk Fakültesi oda no. 118 Ofis tel: 586 8532; e-posta. asli.simsek@atilim.edu.tr)

 

Ders Saati: Çarşamba 15:30-18:20, Ders Yeri: Hukuk Fakültesi Zemin Kat K-1

 

Yardımcı Kaynak:

 

  • Ed:L. Gültekin, G. Güneş, C.Ertung, A.Şimşek. 2013. Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara: Desen Ofset A.Ş. (Açık erişim: http://library.atilim.edu.tr/shares/library/files/TOPLUMSAL%20CINSIYET_BASKI_2013(1).pdf )
  • Derleme: F. Berktay, Y. Ecevit vd. (2011). Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları.
  • Hooks, Bell. 2012. Feminizm Herkes İçindir, BGST Yayınları.
  • Karınca, Eray. 2011. Kız Doğursun Analar (Kadının Eş Şiddetinden Korunması), Ankara: Bilgi Yayınevi, 296 s.

 

 

Kredi: 3, ECTS: 5, Kontenjan: 45 kişi

 

Dersin Amaçları

 

- Öğrencilerin biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farkı kavramasını sağlamak

- Öğrencilere toplumsal cinsiyete yönelik araştırma ve kuramlar hakkında aşinalık kazandırmak

- Öğrencilerin toplumsal cinsiyetin etkileri konusundaki bilgi ve farkındalığını artırmak

- Öğrencilerin toplumsal konulara ve olaylara toplumsal cinsiyet perspektifinden yaklaşabilmelerini ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilmelerini sağlamak

- Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olma hedefine yönelik olarak kampüs içi bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmek

 

*: Bu seçmeli ders; Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencilerine açıktır. Hukuk Fakültesi öğrencilerine, Fakültenin kendi uygulaması gereğince açılamamaktadır. Ancak Hukuk Fakültesi öğrencileri de dahil olmak üzere derslere belirli sayıda hafta katılıp dersin gerekliliklerini yerine getiren öğrencilerimize Katılım Belgesi verilmektedir. Bu katılım belgesi Üniversitemizin “İz Bırakan 50 Öğrenci” programı başvuru kriterleri arasında da yer almaktadır. Ayrıca katılım belgesi, öğrencilerimizin CV’lerine ekleyebilecekleri bir belge niteliğindedir.

 

Dersin Gereklilikleri ve Notlandırma

 

1. Her hafta ilgili konu başlığıyla bağlantılı, Moodle’a yüklenecek gazete yazısı, karikatür, fotoğraf vb. materyal

30 puan +

10 puan BONUS (5 adetten fazla yüklenecek her materyal için hafta başına 1 puan olmak üzere )

2. Taslak Afişlerin Teslimi 16 Kasım 2016 (Bonus:  Afiş Tasarımı İçin

Photoshop Eğitimine Katılım)

 

25 puan (Bonus: 20 Puan)

3. Afişlerin Son Halinin Teslimi 23 Kasım 2016

25 puan

3. Konferansa Katılım ve Konferansa Katkı Sunma

20 puan (10 Punan+10 Puan)

 

1. MOODLE’A GÖRSEL, YAZILI VEYA İŞİTSEL MATERYAL YÜKLEME: En az beş ayrı haftanın konusu ile ilgili bir gazete haberi, karikatür, fotoğraf veya başka bir görsel, yazılı, işitsel materyali dersin ilgili haftasında dersin moodle sayfasına yüklemek (ders günü/saatinden önce yüklenen her bir materyal 6 puandır. 5 ayrı hafta için birer materyali zamanında moodle sayfasına yüklemek, bu kısımdan TAM PUAN (30 puan) almak için yeterli olacaktır. Ayrıca 5 materyalin tamamlanmasından sonra getirilen her bir ek materyal 1 puan bonus niteliğindedir, derste, ek materyal yükleyerek 10 puan BONUS (en fazla) kazanmak mümkündür.

 

2. AFİŞ: Ayrımcılık yasağı, kadına karşı şiddetle mücadele başta olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliği ilgili bilgisayar ortamında afiş tasarlamak. Afiş için ayrıntılı bilgiler dersin moodle sayfasında yer almaktadır. Afişin ilk taslağı 16 Kasım 2016 tarihinde derste dersin koordinatörü Dr. Aslı Şimşek’e teslim edilecektir. Teslim edilen afişlerde, Öğr. Gör. Seçil Toros’un önerileri doğrultusunda gerekirse düzeltmeler yapılacak ve son hali 23 Kasım 2016’da dersin koordinatörü Dr. Aslı Şimşek’e teslim edilecektir. Poster, KASAUM tarafından oluşturulan bir jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, uygun görülmesi halinde, 30 Kasım 2016 günü Uluslararası Kadına Karşı Şiddete Mücadele Haftası için yapılacak konferansta, fuaye alanında SERGİLENECEKTİR. Ayrıca afişlerden jüri tarafından uygun görülenler KASAUM’un internet sitesi veya sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı kullanılacaktır.

Öğrencilere afiş tasarımı konusunda Öğr. Gör. Seçil Toros, ders saati dışında 9 Kasım 2016 günü “Afiş Tasarımı İçin Photoshop Eğitimi” Çalıştayı düzenleyecektir. Çalıştay programı şu şekildedir:

 

10:00 - 10:50:    Konu Anlatımları

10:50 - 11:00:     Afiş Konusu verilmesi

13:30-15:30:      Soru, Cevaplar ve Uygulama Eleştirileri

 

3. KONFERANSA KATILIM VE KONFERANSA KATKI SUNMA: Ders kapsamında düzenlenen 30 Kasım 2016 tarihli Konferans’a tam katılım halinde 10 puan alınacaktır. Konferans hazırlıklarına dersin koordinatörü Dr. Aslı Şimşek ve konferansın düzenleyicisi Öğr. Gör. Damla Songur mentörlüğünde ve gözetiminde aktif katkı sunmak ise en fazla 10 puan değerindedir. Bu çalışma ile öğrencilerin, KASAUM ile işbirliği kurmaları, KASAUM’u tanımaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda aktif rol alabilmeleri sağlanmaktadır.  Kadına karşı şiddet konusunda ne gibi çalışmalar yapılabileceği vizyonu kazanması ile ayrıca bu konudaki bilincinin artması hedeflenmiştir. Ayrıca kendilerini sunum teknikleri, planlama ve takım olabilme konularında geliştirmeleri de beklenmektedir.

 

KATILIM BELGESİ

Dersin gereklerini yerine getirerek en az 10 hafta derse devam etmiş öğrencilere, Rektörlük ve Atılım Üniversitesi Rektörlüğü ve Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) tarafından bir katılım belgesi verilecektir. Bu belgeyi, öğrenciler özgeçmişlerine ekleyebilecekler ve Atılım Üniversitesi’nin “İz Bırakan 50 Öğrenci Programı”na başvurularında kullanabileceklerdir. Katılım Belgesi, eğitim ve iş yaşamlarında öğrencilerimize avantantaj sağlayacaktır.

 

Ders Konularının Haftalara Göre Dağılımı

 

Hafta

Konu

Dersin Yürütücüsü ve İletişim Bilgileri

1.hafta/ 21 Eylül 2016

Giriş, tanışma ve dersin işleyişi

Başta KASAUM üyeleri olmak üzere derse katkı sunan tüm akademisyen ve uzmanlar

2.hafta/ 28 Eylül 2016

 

Toplumsal Cinsiyet Algıları

Uzman Sosyolog Dr. Umut Belek

umutbelek@hotmail.com

3.hafta/ 5 Ekim 2016

Türkiye’de Modernleşme, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları

 Dr. Aslı Şimşek

asli.simsek@atilim.edu.tr

4.hafta/12 Ekim 2016

 

Ayrımcılık, Cinsiyetçilik, Kadına Karşı Şiddet, Türleri ve Önlenmesi

Öğr. Gör. Damla G. Songur

damla.songur@atilim.edu.tr

5.hafta/19 Ekim 2016

Aile İçi Şiddet, Önlenmesi ve Sığınmaevleri

Uzman Sosyolog Dr. Dicle Maybek

dmaybek@gmail.com

6. hafta/26 Ekim 2016

Birleşmiş Milletler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Zeliha Ünaldı (Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Uzmanı)

7. hafta / 2 Kasım 2016

Görsel İletişim ve Afiş Tasarımı

Öğr. Gör. Seçil Toros

secil.toros@atilim.edu.tr

8. Hafta/9 Kasım 2016 (saat: 10:00-11:00 ve 13:30-15:30 iki oturum)

Afiş Tasarımı İçin

Photoshop Eğitimi

Öğr. Gör. Seçil Toros

8.hafta/ 9 Kasım 2016

Film Gösterimi

Dr. Aslı Şimşek

9. hafta*/ 16 Kasım 2016

*Taslak afişlerin teslim tarihi

Ayrımcılık Yasağı ve LGBTİ Hakları Farkındalığı Atölye Çalışması

Kırmızı Şemsiye Derneği (Tolga Alp Tuneli-Bihter Altay)

10.hafta*/ 23 Kasım 2016

*Afiş teslimi

Kadın Hakları Farkındalığı Drama Atölyesi

Özge Güroğlu (Drama Lideri)

11. hafta/ 30 Kasım 2016

 

 

Konferans

Uluslararası Kadına Şiddete Hayır Günü

12.hafta/ 7 Aralık 2016

 

Medyada kadın bedeninin temsili

Yrd. Doç. Dr. Elif Eşiyok Sönmez

elif.sonmez@atilim.edu.tr

13.hafta/ 14 Aralık 2016

Kadın ve Girişimcilik

Ar. Gör. Ayşe Kuyrukçu

ayse.kuyrukcu@atilim.edu.tr

14.hafta/ 21 Aralık 2016

Kadın ve Edebiyat

Doç. Dr. Lerzan Gültekin

lerzan.gultekin@atilim.edu.tr

27 Aralık 2016 Salı

Derslerin Kesilmesi

-

-