2016- 2017 Bahar Ders İçeriği

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

HUM 211 TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN HAKLARI

2016-2017 BAHAR DÖNEMİ

             DERS KOORDİNATÖRÜ                  

 • Öğr. Gör. Damla Songur*

Hukuk Fakültesi 2. Kat 210 No’lu Ofis

0312 586 8525

 • Derse kayıt yaptıran veya yaptırmayı planlayan öğrenciler, dersle ilgili sorularını ve önerilerini dersin koordinatörü Öğr.Gör. Damla Songur’a iletebilirler.

              DERS GÜNÜ ve YERİ

 • Çarşamba 15:30-18:20/ Hukuk Fakültesi Zemin Kat K-1 Sınıfı

              DERS DETAYLARI

 • Kredi: 3
 • AKTS/ ECTS: 4
 • Kontenjan: 45
 • Dil: Türkçe
 • Tür: Seçmeli Servis Dersi*
 • Seviye: Lisans (2. Sınıf*)
 • Derse Özgü Çıktılar: Katılım Belgesi**

 

 • Bu seçmeli ders; Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencilerine açıktır. Hukuk Fakültesi öğrencilerine, Fakültenin kendi uygulaması gereğince açılamamaktadır. Ancak Hukuk Fakültesi öğrencileri de dahil olmak üzere her fakülte/ bölümden ve her sınıftan öğrenci derslerin tamamını veya ilgilendiği haftalarını takip edebilir.

 

* Dersi seçmiş olan veya derse dışarıdan takip eden ve derslere belirli sayıda hafta katılıp dersin gerekliliklerini yerine getiren tüm öğrencilerimize Katılım Belgesi verilmektedir. (Aşağıda ilgili başlıkta katılım belgesinin ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.)

             DERSİN AMAÇLARI

 • Öğrencilerin biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farkı kavramasını sağlamak
 • Öğrencilere toplumsal cinsiyete yönelik araştırma ve kuramlar hakkında aşinalık kazandırmak
 • Öğrencilerin toplumsal cinsiyetin etkileri konusundaki bilgi ve farkındalığını artırmak
 • Öğrencilerin toplumsal konulara ve olaylara toplumsal cinsiyet perspektifinden yaklaşabilmelerini ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilmelerini sağlamak
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olma hedefine yönelik olarak kampüs içi bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmek

 

                  KATILIM BELGESİ

Dersin gereklerini yerine getirerek en az 10 hafta derse devam etmiş öğrencilere, Atılım Üniversitesi Rektörlüğü ve Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) tarafından bir katılım belgesi verilecektir. Bu belgeyi, öğrenciler özgeçmişlerine ekleyebilecekler ve Atılım Üniversitesi’nin “İz Bırakan 50 Öğrenci Programı”na başvurularında kullanabileceklerdir. Katılım Belgesi, eğitim ve iş yaşamlarında öğrencilerimize avantantaj sağlayacaktır.

           DERSİN GEREKLİLİKLERİ ve NOTLANDIRMA

 • Ders kapsamında sınav yapılmayacak olup; notlandırma tabloda belirtilen ve devamında açıklanan gerekliliklerin yerine getirilmesine göre yapılacaktır:

 

 1. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerine katılım ve aktif katkı sunmak

20 puan (10 Puan+10 Puan)

 1. Film değerlendirmesi

20 puan

 1. Lou Andreas-Salomé’un Arayışlar yapıtının okunması (80sayfa)

10 puan

 1. Atık malzemelerden kadın ve çevre dostu ürün yapılması (Atölye çalışması kapsamında)

40 puan

 1. Her hafta ilgili konu başlığıyla bağlantılı, Moodle’a yüklenecek gazete yazısı, karikatür, fotoğraf vb. materyal

10 puan

 

 1. 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİNE KATILIM ve AKTİF KATKI SUNMAK (10+10 Puan)

Ders kapsamında düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerine tam katılım halinde 10 puan alınacaktır. Konferans hazırlıklarına ders etkinliklerin düzenleyicisi Ar. Gör. Ogün Aydınlı mentörlüğünde ve gözetiminde aktif katkı sunmak da ayrıca 10 puan değerindedir. Aktif katkı sunabilmek için dersin ilk üç haftasına katılım önem arz etmektedir.

Bu çalışma ile öğrencilerin, KASAUM ile işbirliği kurmaları, KASAUM’u tanımaları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda aktif rol alabilmeleri sağlanmaktadır. Kadına karşı şiddet konusunda ne gibi çalışmalar yapılabileceği vizyonu kazanması ile ayrıca bu konudaki bilincinin artması hedeflenmiştir. Ayrıca kendilerini sunum teknikleri, planlama ve takım olabilme konularında geliştirmeleri de beklenmektedir.

 1. FİLM DEĞERLENDİRMESİ (20 Puan)

 

Ders kapsamında her öğrencinin dersin koordinatörü Öğr. Gör. Damla Songur tarafından belirlenen bir film izleyerek; bu filmi feminist bakış açısıyla değerlendirmesi ve verilen film analiz raporunun doldurması 20 puan değerindedir.

Bu çalışma ile öğrencilerin, ders kapsamında öğrendiklerini somutlaştırması amaçlanmaktadır.

 

 1. LOU ANDREAS-SALOMÉ’UN ARAYIŞLAR YAPITININ OKUNMASI (10 Puan)

Ders kapsamında her öğrencinin Öğr. Gör. Damla Songur ile işlenecek Cinsiyetçilik ve Şiddet dersinden önce yazar Lou Andreas-Salomé’un novellası Arayışlar’ı okuyarak; verilen kitap analiz raporunu doldurması 10 puan değerindedir.

 

Bu çalışma ile öğrencilerin işlenecek Cinsiyetçilik ve Şiddet dersi öncesinde farkındalık kazanması amaçlanmaktadır.

 

Kitabın Künyesi: Arayışlar (Orjinal Adı: Eine Ausschweifung), Lou Andreas-Salomé, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları- Modern Klasikler Dizisi: 83, Basım yılı: 2016, Sayfa sayısı: 80.

 

 1. ATÖLYE ÇALIŞMASI/ATIK MALZEMELERDEN KADIN ve ÇEVRE DOSTU ÜRÜN YAPILMASI (40 puan)

 

Bu atölye çalışmasına ilişkin detaylı ön bilgi19 Nisan 2017 ve 26 Nisan 2017 tarihli derslerde  Doç. Dr. Gül Güneşve Ar. Gör. Ayşe Kuyrukçu’nun derslerinde verilecektir. Atölye çalışması ise,17 Mayıs 2017 tarihindedersin öğretim üyesi Doç.Dr. Gül Güneş tarafından gerçekleştirilecek “Kadın ve Çevre Atölyesi” haftasında yapılacaktır. 3- 4 kişilik gruplar olarak atölye çalışmasını gerçekleştirecek olan öğrenciler, daha önce verilmiş bilgiler ışığında çalışmaya yanlarında atık malzemelerin yanı sıra uhu, makas gibi malzemelerle birlikte geleceklerdir. Gruplar, öğrenciler tarafından önceden belirlenebilir. Ders gününde grubu olmayan öğrencileri dersin öğretim üyesi gruplara ayıracaktır. Her gruptan getirdikleri atık malzemeleri değerlendirerek ve yaratıcılıklarını geliştirerek kadının kullanabileceği bir ürün tasarlamaları istenecektir. Bu konuda dersin öğretim üyesi ve derse katılabilecek diğer öğretim elemanları öğrencilere yardımcı olacaktır. Öğrencilerden atölye çalışmasının yapılacağı günden önce tasarlayacakları ürün konusunda planlama yapmaları beklenmektedir. Tüm çalışmalar bittikten sonra, öğrenciler çalışmalarını, çalışma sürecini ve kazanımlarını paylaşmak için kısa sunumlar (grup sayısına göre belirlenecektir 3-5dak) yapacaktır. Bu çalışma ile öğrencilerin, çevre koruma bilinci artarken, geri dönüşüm konusunda kadına yönelik özel çalışmalar da yapılabileceği vizyonu kazanması ayrıca kadının ihtiyaçlarına dair farkındalığının da artması hedeflenmiştir. Ayrıca kendilerini sunum teknikleri, planlama ve takım olabilme konularında geliştirmeleri de beklenmektedir.

 

Dersin Öğretim Üyesi tarafından bilgilendirme 10 dakika

Grupların oluşması ve planlama 20 dakika

Ara

Grupların ürün tasarımı 50 dakika

Ara

Sunumlar ve kazanımlar 50 dakika

 

 1. MOODLE’A GÖRSEL, YAZILI VEYA İŞİTSEL MATERYAL YÜKLEME (10 Puan)

 

En az on ayrı haftanın konusu ile ilgili bir gazete haberi, karikatür, fotoğraf veya başka bir görsel, yazılı, işitsel materyali ilgili dersin haftasını takip eden hafta içerisinde bir sonraki dersten önce dersin moodle sayfasına yüklemek (10x1= 10) puan değerindedir.

 

DERS KONULARININ HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI

 

Hafta/ Tarih

Konu

Dersin Yürütücüsü ve İletişim Bilgileri

1.Hafta/

15 Şubat

Toplumsal Cinsiyet Algıları

Uzman Sosyolog Dr. Umut Belek

umutbelek@hotmail.com

2.Hafta/

22 Şubat

Türkiye’de Modernleşme, Toplumsal Cinsiyet ve Erkeklik

Yrd. Doç. Dr. Aslı Şimşek

asli.simsek@atilim.edu.tr

3.Hafta/

1 Mart

Ayrımcılık Karşıtı Ders

Av. Hayriye Kara/ KAOS GL

 hayriye@kaosgl.org

4.Hafta/

8 Mart

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

Ar. Gör. Ogün Aydınlı ve Ar. Gör. Yiğitcan Çankaya mentorluğunda

ogun.aydinli@atilim.edu.tr

yigitcan.cankaya@atilim.edu.tr

5.Hafta/

15 Mart

(Lou Salome’un Arayışlar Romanı üzerinden)

Cinsiyetçilik ve Şiddet

Öğr. Gör. Damla Songur

damla.songur@atilim.edu.tr

6. Hafta/

22 Mart

Kadın ve Hukuk

(Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele)

Av. Çiğdem Ceylan

av.cigdemceylan@gmail.com

7. Hafta/

29 Mart

Feminist Mücadele Pratikleri: Türkiye Kadın Hareketi Örneği

Ezgi Koçak

ezgi@kaderankara.org.tr

8. Hafta/

5 Nisan

İlişkisel Özerklik Bağlamında Evli Birey

Dr. Nadire Özdemir/ Ankara Üniversitesi

naozdemir@ankara.edu.tr

9.Hafta/

12 Nisan

Göç Sürecinde Kadın ve Kız Çocuklarının Korunması

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM)

10. Hafta/

19 Nisan

Kadın ve Çevre

Doç. Dr. Gül Güneş

gul.gunes@atilim.edu.tr

11.Hafta/

26 Nisan

Kadın ve Girişimcilik

Ar. Gör. Ayşe Kuyrukçu

ayse.kuyrukcu@atilim.edu.tr

12. Hafta/

3 Mayıs

Kadın ve Bilim

-

13.Hafta/

10 Mayıs

Film Gösterimi

Gözlerimi de Al/Te Doy Mis Ojos

Öğr. Gör. Damla Songur

damla.songur@atilim.edu.tr

14.Hafta/

17 Mayıs

Kadın ve Çevre Atölyesi

Doç. Dr. Gül Güneş

Ar. Gör. Ayşe Kuyrukçu

gul.gunes@atilim.edu.tr

ayse.kuyrukcu@atilim.edu.tr

                              

YARDIMCI KAYNAKLAR

 • Ed: L. Gültekin, G. Güneş, C. Ertung, A. Şimşek: Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara 2013. (Açık erişim: http://library.atilim.edu.tr/shares/library/files/TOPLUMSAL%20CINSIYET_BASKI_2013(1).pdf
 • Derleme: F. Berktay, Y. Ecevit vd.: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, 2011.
 • Hooks, Bell: Feminizm Herkes İçindir, BGST Yayınları, 2012.
 • Karınca, Eray: Kız Doğursun Analar (Kadının Eş Şiddetinden Korunması), Bilgi Yayınevi, Ankara 2011.
 • Özdemir, Nadire: İlişkisel Özerklik Bağlamında Evli Birey, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2016.