2015- 2015 ASEL 203 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları Dersi

 

T. C. 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ASEL 203 TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN HAKLARI *, **

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ

 

Ders Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Aslı Şimşek (KASAUM-Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi- öğretim elemanları/uzmanları ile birlikte)

Derse kayıt yaptıran veya yaptırmayı planlayan öğrenciler, dersle ilgili sorularını ve önerilerini dersin koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Aslı Şimşek’e iletebilirler (Ofis: Hukuk Fakültesi oda no. 118 Ofis tel: 586 8532; e-posta. asli.simsek@atilim.edu.tr)

 

Ders Saati: Çarşamba 15:30-18:20 Hukuk Fakültesi Zemin Kat K-1

 

Yardımcı Kaynak:

  • Ed: L. Gültekin, G. Güneş, C.Ertung, A.Şimşek. 2013. Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara: Desen Ofset A.Ş. (http://press.library.atilim.edu.tr/iletisim)
  • Karınca, Eray. 2011. Kız Doğursun Analar (Kadının Eş Şiddetinden Korunması), Ankara:Bilgi Yayınevi, 296 s.

 

Kredi: 3, ECTS: 5, Kontenjan: 50 kişi

 

Dersin Amaçları

 

- Öğrencilerin biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farkı kavramasını sağlamak

- Öğrencilere toplumsal cinsiyete yönelik araştırma ve kuramlar hakkında aşinalık kazandırmak

- Öğrencilerin toplumsal cinsiyetin etkileri konusundaki bilgi ve farkındalığını artırmak

- Öğrencilerin toplumsal konulara ve olaylara toplumsal cinsiyet perspektifinden yaklaşabilmelerini ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilmelerini sağlamak

 

*: Bu seçmeli ders; Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencilerine açıktır. Hukuk Fakültesi öğrencilerine, Fakültenin kendi uygulaması gereğince açılamamaktadır.

 

**:Bu derse katılarak gereklilikleri yerine getiren öğrenciler ayrıca, Üniversitemizin “İz Bırakan 50 Öğrenci” programı başvuru kriterleri arasında da yer alan bir katılım belgesini de almaya hak kazanacaklardır.

 

Dersin Gereklilikleri ve Notlandırma

1. Moodle’a yüklenecek beş (5) adet gazete yazısı, karikatür, fotoğraf vb materyal

30 puan + 10 puan BONUS (5 adetten fazla yüklenecek her materyal için hafta başına 1 puan olmak üzere )

2. Poster

11 Kasım Taslak, 18 Kasım teslim

30 puan

3. Atık malzemelerden kadının kullanabileceği bir ürünün yapılması (Atölye çalışması)23 Aralık 2015 tarihindeki son derste yapılacaktır

40 puan

 

1. BEŞ GÖRSEL, YAZILI VEYA İŞİTSEL MATERYAL: En az beş ayrı haftanın konusu ile ilgili bir gazete haberi, karikatür, fotoğraf veya başka bir görsel, yazılı, işitsel materyali dersin ilgili haftasında dersin moodle sayfasına yüklemek (ders günü/saatinden önce yüklenen her bir materyal 6 puandır. 5 ayrı hafta için birer materyali zamanında moodle sayfasına yüklemek, bu kısımdan TAM PUAN (30 puan) almak için yeterli olacaktır. Ayrıca 5 materyalin tamamlanmasından sonra getirilen her bir ek materyal 1 puan bonus niteliğindedir, derste, ek materyal yükleyerek 10 puan BONUS (en fazla) kazanmak mümkündür.

 

2. POSTER: Kadına yönelik şiddetle ilgili bilgisayar ortamında veya elle kartonda bir poster hazırlamak. Poster için ayrıntılı bilgiler dersin moodle sayfasında yer almaktadır. Posterin ilk taslağı 11 Kasım 2015 tarihinde derste dersin öğretim görevlisi Damla G. Songur’a gösterilecektir. Damla G. Songur’un önerileri doğrultusunda gerekirse düzeltmeler yapılarak son hali 18 Kasım 2015’te dersin öğretim üyesi Doç.Dr. Lerzan Gültekin’e teslim edilecektir. Poster, bir jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, uygun görülmesi halinde, 25 Kasım 2015 tarihinde Uluslararası Kadına Şiddete Hayır Gününe dair yapılacak konferansta, fuaye alanında SERGİLENECEKTİR.

 

3. ATÖLYE ÇALIŞMASI/ATIK MALZEMELERDEN KADINA YÖNELİK ÜRÜN: Bu atölye çalışmasına ilişkin detaylı ön bilgi 16 Aralık 2015 tarihinde Ar. Gör. Ayşe Kuyrukçu’nun dersinde verilecektir. Atölye çalışması ise, 23 Aralık 2015 tarihinde dersin öğretim üyesi Doç.Dr. Gül Güneş tarafından gerçekleştirilecek “Kadın ve Çevre” haftasında yapılacaktır. 3-4 kişilik gruplar olarak atölye çalışmasını gerçekleştirecek olan öğrenciler, bir önceki hafta verilecek bilgiler ışığında çalışmaya yanlarında atık malzemelerin yanı sıra uhu, makas gibi malzemelerle birlikte geleceklerdir. Gruplar öğrenciler tarafından önceden belirlenebilir. Ders gününde grubu olmayan öğrencileri dersin öğretim üyesi gruplara ayıracaktır. Her gruptan getirdikleri atık malzemeleri değerlendirerek ve yaratıcılıklarını geliştirerek kadının kullanabileceği bir ürün tasarlamaları istenecektir. Bu konuda dersin öğretim üyesi ve derse katılabilecek diğer öğretim elemanları öğrencilere yardımcı olacaktır. Öğrencilerden atölye çalışmasının yapılacağı günden önce tasarlayacakları ürün konusunda planlama yapmaları beklenmektedir. Tüm çalışmalar bittikten sonra, öğrenciler çalışmalarını, çalışma sürecini ve kazanımlarını paylaşmak için kısa sunumlar (grup sayısına göre belirlenecektir 3-5dak) yapacaktır. Bu çalışma ile öğrencilerin, çevre koruma bilinci artarken, geri dönüşüm konusunda kadına yönelik özel çalışmalar da yapılabileceği vizyonu kazanması ayrıca kadının ihtiyaçlarına dair farkındalığının da artması hedeflenmiştir. Ayrıca kendilerini sunum teknikleri, planlama ve takım olabilme konularında geliştirmeleri de beklenmektedir.

 

Dersin Öğretim Üyesi tarafından bilgilendirme 10dak

Grupların oluşması ve planlama 40dak

Ara

Grupların ürün tasarımı 50dak

Ara

Sunumlar ve kazanımlar 50dak

 

 

KATILIM BELGESİ

 

Dersin gereklerini yerine getirerek en az 10 hafta derse devam etmiş öğrencilere, Rektörlük ve Atılım Üniversitesi Rektörlüğü ve Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) tarafından bir katılım belgesi verilecektir. Bu belgeyi, öğrenciler özgeçmişlerine ekleyebilecekler ve Atılım Üniversitesi’nin “İz Bırakan 50 Öğrenci Programı”na başvurularında kullanabileceklerdir. Katılım Belgesi, eğitim ve iş yaşamlarında öğrencilerimize avantantaj sağlayacaktır.

 

Ders Konularının Haftalara Göre Dağılımı

Hafta

Konu

Öğretim Elemanı ve İletişim Bilgileri

1.hafta/16 Eylül

Giriş, tanışma ve dersin işleyişi

Tüm Hocalar

2.hafta/23 Eylül

 

Kurban bayramı tatili

-

3.hafta/30 Eylül

 

“Toplumsal Cinsiyet Algıları”

Uzman Sosyolog Dr. Umut Belek

4.hafta/7 Ekim

 

Kadın ve Sağlık

Prof.Dr. Şengül Hablemitoğlu

Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü

hablemit@gmail.com

5.hafta/14 Ekim

Kadın ve Siyaset

Yrd.Doç.Dr.Ahu Sumbas Yavaşoğlu

Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü-Yerel Yönetimler ve Siyaset ABD

ahusumbas@yahoo.com

6. hafta/21 Ekim

Kadın ve Hukuk

Av.Eray Karınca (Emekli Aile Mahkemesi Hakimi)

7. hafta /28 Ekim

Öğleden sonra resmi tatil

-------

8.hafta/4 Kasım

Türkiye’de Modernleşme, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları”

Dr. Aslı Şimşek

9. hafta*/11 Kasım

*Taslak posterlerin teslim tarihi

“Kadına Yönelik Şiddet, Türleri ve Önlenmesi"

Öğr. Gör. Damla G. Songur

10.hafta*/18 Kasım

*Poster teslimi

“Kadın ve Edebiyat”

Doç. Dr. Lerzan Gültekin

11. hafta/25 Kasım Konferans

 

 

Konferans

Uluslararası Kadına Şiddete Hayır Günü

12.hafta/2 Aralık

 

“Küresel Ekonomide Kadın
Emeği"

Yrd. Doç. Dr. Nil Demet Güngör

13.hafta/9 Aralık

"Çalışma Yaşamı ve Kadın"

Yrd. Doç. Dr. Fatma Ülkü Selçuk

14.hafta/16 Aralık

“Kadın ve Girişimcilik”

Ar.Gör. Ayşe Kuyrukçu

15.hafta/23 Aralık

“Kadın ve Çevre”

Atık malzemelerle atölye çalışması

Doç.Dr. Gül Güneş