2014- 2015 Dönemi ASEL 203 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları Dersi

T.C.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ASEL 203 TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN HAKLARI

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

 

 

 

Ders Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Gökşen ARAS (KASAUM öğretim elemanları ile birlikte)

Ders Saati: Perşembe  15:30-18:20  Hukuk Fakültesi Zemin Kat K-2

 

Kaynak: Dersi veren öğretim elemanları tarafından belirlenecektir.

 

Dersin Amaçları

- Öğrencilerin biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farkı kavramasını sağlamak

- Öğrencilere toplumsal cinsiyete yönelik araştırma ve kuramlar hakkında aşinalık kazandırmak

- Öğrencilerin toplumsal cinsiyetin etkileri konusunda bilgi ve farkındalığa sahip olmalarını sağlamak

- Öğrencilerin toplumsal konulara ve olaylara toplumsal cinsiyet perspektifinden yaklaşabilmelerini ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilmelerini sağlamak

 

Dersin Gereklilikleri ve Notlandırma

Derse katılım (En az 10 haftayı tamamlayan öğrenciye)   % 10

Ara Ödev                                     % 40

Final Ödevi                                  % 50

 

Sınavlar

Bu derste bir ara ödev ve bir final ödevi verilmektedir. Hem ara ödev hem de final ödevi dersin okuma listesinde yer alan kaynakları, sınıf içindeki anlatım, tartışma ve diğer aktiviteleri içermektedir. Final ödevi dönemin başından sonuna kadar kullanılan bütün ders materyalini kapsamaktadır. Dersi alan öğrenciler gördükleri derslerden herhangi bir dersin hocasından ödev konusu almak zorundadırlar. Girilmeyen dersten ödev hazırlanamaz. Internetten copy-paste olarak hazırlanmış ödevler değerlendirmeye alınmaz.

 

Derse katılım

Derse gelmeden önce ilgili haftanın konusunu okumuş olmak ve sınıfta dersle ilgili tartışma ve aktivitelere katılım beklenmektedir.

 

Ders Konularının Haftalara Göre Dağılımı

Hafta

Konu

Öğretim Elemanı ve İletişim Bilgileri

1

18 Eylül 2014

"Çalışma Yaşamı ve Kadın"

Yrd. Doç. Dr. Fatma Ülkü Selçuk

Öğr. Gör. Dr. Şule Tuzlukaya

2

25 Eylül 2014

“Kadına Yönelik Şiddet, Türleri ve Önlenmesi"

Araş. Gör. Damla G. Songur

3

2 Ekim 2014

“Kadın ve Edebiyat”

Doç. Dr. Lerzan Gültekin

4

9 Ekim 2014

“Kadın ve Edebiyat”

Doç. Dr. Lerzan Gültekin

5

16 Ekim 2014

Türkiye’de Modernleşme, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları”

Öğr. Gör. Aslı Şimşek

6

23 Ekim 2014

“Küresel Ekonomide Kadın
Emeği"

Yrd. Doç. Dr. Nil Demet Güngör

7

30 Ekim 2014

Film Gösterimi

Öğretim Elemanları

8

6 Kasım 2014

"Cinsiyet Rolleri ve Cinsel Kimlik"

Uzm. Klinik Psk.Simge Saraç

Uzm. Klinik Psk. Sibel Kocaoğlan

9

13 Kasım 2014

“Hukuk ve Kadın”

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Sever

10

20 Kasım 2014

 

"Toplumsal Cinsiyet ve Çevre"

Doç. Dr. Gül Güneş

11

27 Kasım 2014

“Toplumsal Cinsiyet Algıları”

Uzman Sosyolog Umut Belek

12

4 Aralık 2014

“Türkiye’de Kadın Hareketi”

Uzman Sosyolog Pınar Tansel

13

11 Aralık 2014

Genel Değerlendirme

Öğretim Elemanları

14&15

18 Aralık&25 Aralık

Genel Değerlendirme

Öğretim Elemanları